Βιογραφικό του Βασιλάρη

Anonymous's picture

Ο Τζαμαργιάς διαβάζει για το βιογραφικό του Αριστείδη Βασιλάρη

Image: