Εναρκτήριος λόγος

Anonymous's picture

Εναρκτήριος λόγος από τον Αριστοτέλη Ράπτη προς τιμή του Αριστείδη βασιλάρη

Image: 
Audio: