Η φλογέρα του Βασιλάρη

Anonymous's picture

Ο Βασιλάρης παίζει με την φλογέρα του διάφορα δημοτικά τραγούδια

Image: 
Audio: