Κωνσταντής με τον Αϊδονίδη

Anonymous's picture

Ο Αηδονίδης τραγουδάει το δημοτικό τραγούδι "ο Κωνσταντής"

Image: