Λόγος του Αηδονίδη

Anonymous's picture

Ο Αηδονίδης μιλάει για τον Βασιλάρη

Image: