Τα ποιμενικά με τον Βασιλάρη

Anonymous's picture

Ο Βασιλάρης παίζει με τη φλογέρα του ποιμενικά τραγούδια

Image: