Τιμητικό αφιέρωμα

Anonymous's picture

Το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών τιμά τον Βασιλάρη για την προσφορά του στο Δημοτικό τραγούδι

Image: 
Audio: