Σύντομο Βιογραφικό

×

Error message

 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null in scssc->sortArgs() (line 1624 of /home/drapti5/public_html/cvraptis/sites/all/themes/superhero/includes/scss.inc.php).

Σύντομο βιογραφικό:

Ο κ. Αριστοτέλης Ράπτης είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (Doctor of Philosophy) του τμήματος της Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης όπου σπούδασε ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ).

Εργάσθηκε ως ερευνητής στο Πολυτεχνείο του City του Λονδίνου και στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και κατόπιν εξελέγη Επιμελητής, Λέκτορας και Επίκουρος Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η διδακτορική διατριβή με τίτλο "Numerical solution of the Schrodinger Equation" όσο και το μετέπειτα έργο του χάραξε ένα νέο ορίζοντα για την αριθμητική λύση διαφορικών εξισώσεων.
Οι νέες μέθοδοι με την επωνυμία "Methods of Raptis and Alison" ή εναλλακτικά "Exponential fitting Methods" αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά στη διδακτορική του διατριβή και εφαρμόστηκαν με επιτυχία στην εξίσωση του Schrodinger.
Σήμερα οι μέθοδοι αυτές έχουν καθιερωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία και πολλοί επιστήμονες ασχολούνται βελτιώνοντας τις μεθόδους αυτές σε πολλές εφαρμογές. Οι αναφορές στο έργο του, με βάση το Citation Index, υπερβαίνουν τις χίλιες πεντακόσιες.

https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=hwFF5SMAAAAJ

Από μια ομάδα ερευνητών που ταξινόμησαν τις μεθόδους για τη αριθμητική λύση διαφορικών εξισώσεων, η παραπάνω μέθοδος συγκαταλέγεται στις 20 επικρατέστερες μεθόδους από το 1880 μέχρι τη δημοσίευση του άρθρου που έγινε το 1980. στο περιοδικό Journal of computational physics.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έστρεψε το ενδιαφέρον του στη διαφαινόμενη ανάπτυξη των Nέων Tεχνολογιών και τις επιπτώσεις της στην εκπαίδευση και την κοινωνία γενικότερα. Το 1993 εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 198 εξελέγη στη θέση του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και από τότε έχει αναπτύξει πολύπλευρη επιστημονική και διδακτική δράση σε θέματα που έχουν σχέση με την εκπαιδευτική και παιδαγωγική διάσταση της χρήσης του υπολογιστή.
Έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος πολλών ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων της Ε.Ε.

Εκπαίδευση

1974 - 1977: Διδακτορικό στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Γλασκώβης (ως Υπότροφος ΙΚΥ) με θέμα: "Numerical Solution of Coupled Differential Equations", (Published Ph.D. Thesis, Department of Computing Science, Glasgow University).

1974: Diploma Course στο Πανεπιστήμιο Γλασκώβης στην Επιστήμη των Υπολογιστών, με υποτροφία του ΙΚΥ

1968-1973: Πτυχίο Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

1963-1968: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Υπομ/κού της Ανωτέρας Σχολής Υπομηχανικών («Μικρό Πολυτεχνείο»)

Eπαγγελματική Eμπειρία:

15ετής θητεία στο ΕΜΠ, 16ετής στο Παν/μιο Αθηνών

1998 έως σήμερα: Καθηγητής της «Πληροφορικής στην Εκπαίδευση» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών

1993-1998: Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών στο αντικείμενο της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

1984-1993: Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Μαθηματικών του Γενικού Τμήματος του Ε.Μ. Πολυτεχνείου στο αντικείμενο της Επιστήμης των Υπολογιστών (Αριθμητική Ανάλυση) .

1982-1984: Λέκτορας του Τομέα Μαθηματικών του Γενικού Τμήματος του Ε.Μ. Πολυτεχνείου στο αντικείμενο της Αριθμητικής Ανάλυσης

1980-1982: Επιμελητής της Έδρας της Αριθμητικής Ανάλυσης του Ε.Μ.Πολυτεχνείου. Ερευνητής-επιστημονικός συνεργάτης :

1977-78:  στο City of London Polytechnic, όπου εργάστηκε ως συνεργάτης-ερευνητής (Research Fellow).

1978-1979:  στο Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως ως Επιστημονικός συνεργάτης ερευνητής

1979-80:  στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στο Κέντρο Θεωρητικής Χημείας ως ερευνητής.

1983-1984:  Επισκέπτης ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Imperial College του Λονδίνου, στο Τμήμα τη Πληροφορικής

Διοικητικές θέσεις και άλλες δραστηριότητες

1985-1988: Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτριφιών της Ελλάδας

1998-2001: Εκλεγμένος Αναπληρωτής Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών

2001-2007: Εκλεγμένος Διευθυντής του Τομέα Μαθηματικών και Πληροφορικής κατά διαστήματα.

Επιδοτούμενα ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα

1998-2001: Ερευνητικά προγράμματα με μαθηματικά μοντέλα σε Η/Υ σχετικά με το περιβάλλον κατά τη θητεία στο ΕΜΠ,

1. Διερεύνηση του κόστους-οφέλους και των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση στην Ελλάδα δυο ποιοτήτων πετρελαίου ντήζελ για θέρμανση και κίνηση. (Πρόγραμμα VALOREN, Ερευνητής) Το συνολικό έργο καταγράφηκε σε τέσσερες τόμους (820 σελίδες) και καλύπτει πλήρως όλο το πρόβλημα της καθιέρωσης δύο τύπων πετρελαίου στην Ελλάδα. Το πρόβλημα προσεγγίζεται διεπιστημονικά, από χημική, μαθηματική, ιστορική, οικονομική και περιβαλλοντολογική άποψη.

2. Έρευνα για αποφυγή πυρκαϊών υγρών καυσίμων με σκοπό τη μείωση της ρύπανσης και την εξοικονόμηση ενέργειας. (Πρόγραμμα VALOREN, Επιστημονικός υπεύθυνος). Καταρχήν εξετάζεται, με μαθηματικά μοντέλα, η συμπεριφορά της φλόγας και της ακτινοβολίας σε περίπτωση πυρκαγιών δεξαμενών διαφόρων καυσίμων πα-ρουσίας και απουσίας ανέμων. Το μαθηματικό μοντέλο συγκρίνεται με πειραματικά δεδομένα και εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα που αφορούν σε θέματα πυρασφά-λειας. Σε περίπτωση ανάφλεξης μιας δεξαμενής υπάρχει η δυνατότητα προστασίας των παρακείμενων δεξαμενών από τη μετάδοση της ανάφλεξης. Όσον αφορά την κα-τάσβεση της πυρκαγιάς, προτάθηκε νέα μεθοδολογία, η οποία έφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

3. Πρόληψη της ρύπανσης παράκτιων περιοχών από πετρελαιοκηλίδες (ENVIREC), ερευνητής. (Ημερ/νία έναρξης 1-10-91 και ημερ/νία λήξης 1-10-93) 'Ενα ακόμη πρόγραμμα, που ανέλαβε η προαναφερθείσα ομάδα και έχει ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία για τη χώρα μας αφορά την ανάλυση πετρελαιοκηλίδων και τις επιπτώσεις που έχει η ρίψη τους στο περιβάλλον, καθώς και στον εντοπισμό των πλοίων που προξένησαν την πετρελαιοκηλίδα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία βάσεων δεδομένων, τις οποίες θα επεξεργάζεται ένας υπολογιστής με στόχο τον εντο-πισμό του πλοίου που είναι υπεύθυνο για την πετρελαιοκηλίδα.

Παιδαγωγικό Τμήμα Ε.Κ.Π.Α.

Κύριο μέλημα της ακαδημαϊκής δραστηριότητας, υπήρξε πρωτίστως η υποστήριξη της υπόθεσης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ, στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την ερευνητική αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού με εποικοδομιστικά και κριτικά χαρακτηριστικά, καθώς και στην απόκτηση εμπειρίας με την εφαρμογή ποικίλων επιμορφωτικών και ερευνητικών προγραμμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

1. Υπεύθυνος των υποχρεωτικών μαθημάτων και των μαθημάτων επιλογής των προπτυχιακών σπουδών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και διδάσκων στα βασικά υποχρεωτικά μαθήματα:

 •  Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
 • Προγραμματισμός Η/Υ

και διδάσκων στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και εποπτεία σε πολλές διδακτορικές διατριβές, σε συνεργασία με την σύμβουλο-παιδαγωγό κ. Αθανασία Ράπτη.

2. Επιστημονικός υπεύθυνος και διδάσκων στα πρότυπα διετή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που λειτουργούν στο ΠΤΔΕ του Παν/μίου Αθηνών για την ειδίκευση εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στο αντικείμενο των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και για τη στελέχωση της Εκπαίδευσης με κατάλληλους εκπαιδευτές και επιμορφωτές στο νέο αυτό διεπιστημονικό αντικείμενο της Διδακτικής. Στο πρόγραμμα αυτό διδάσκουν ειδικοί πανεπιστημιακοί από διάφορα Πανεπιστήμια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα αυτής της σπανίζουσας - προς το παρόν - στη χώρα μας παρεχόμενης γνώσης, σε διάφορους ειδικούς και διεπιστημονικούς τομείς. Οι εκπαιδευτικοί προσεγγίζονται ως δημιουργοί καινοτομιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εργάζονται ομαδικά και αξιολογούνται κυρίως μέσω της παραγωγής εκπαιδευτικού λογισμικού και ψηφιακού υλικού ενταγμένων σε παιδαγωγικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές εφαρμογές, που παρουσιάζονται σε ειδικά προγραμματισμένα εκπαιδευτικά συνέδρια. Μαθαίνουν επίσης να ερευνούν τα αποτελέσματα της διδακτικής αξιοποίησης των πακέτων εκπαιδευτικού λογισμικού που οι ίδιοι έχουν σχεδιάσει και, στην πλειονότητά τους, παράγουν επιστημονικές εργασίες για συνέδρια ή περιοδικά.

Επίσης,

 • Εποπτεία, συντονισμός και διδασκαλία του μαθήματος « Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» των μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών και όλων των υπόλοιπων κατευθύνσεων του Τμήματος ( 6 συνολικά)
 • Επιβλέπων σε δεκάδες Διπλωματικές Εργασίες (10 περίπου κατ’ έτος) και επιβλέπων σε 16 έρευνες διδακτορικής διατριβής (εκ των οποίων οι 9 είναι στη φάση της ολοκλήρωσης), σε συνεργασία με τη σύμβουλο-παιδαγωγό κ. Αθανασία Ράπτη
 • Υποστήριξη ομάδων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψ. Διδακτόρων για την ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού και ψηφιακού υλικού με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, σε συνεργασία με την σύμβουλο-παιδαγωγό κ. Αθανασία Ράπτη

Επί πλέον, διδάσκων στα μεταπτυχιακά μαθήματα:

1. Εφαρμογές Η/Υ στην Εκπαίδευση σε 7 μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών διαφόρων κατευθύνσεων-ειδικοτήτων του Τμήματος)

2. Συστήματα Βάσεων Δεδομένων και Εκπαίδευση στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών «Πληροφορική στην Εκπαίδευση»)

3.Εκπαιδευτική αξιοποίηση του Διαδικτύου στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών της κατεύθυνσης «Πληροφορική στην Εκπαίδευση»)

3. Υπεύθυνος του «Εργαστηρίου Πληροφορικής στην Εκπαίδευση» του Τομέα Μαθηματικών και Πληροφορικής του Παν/μίου Αθηνών. Το Εργαστήριο είναι πρωτοπόρο στη χάραξη ολοκληρωμένης και κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών της A/θμιας Εκπαί-δευσης, αλλά και όλων των βαθμίδων. Διαθέτει 5 εργαστήρια υπολογιστών πλήρως εξοπλισμένα, όπου . εκπαιδεύονται οι φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών και οι υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται επιδοτούμενα και αυτοεπιδοτούμενα επιμορφωτικά προγράμματα.

Στηρίζει επίσης τη λειτουργία δικτύου για την πραγματοποίηση προγραμμάτων μάθησης εξ αποστάσεως (Κάθε έτος πραγματοποιούνται πειραματικές εφαρμογές εξ αποστάσεως διδασκαλίας και τηλεσυνεργασίας υπό την καθοδήγησή μας σε συνεργασία και με τον Αναπληρωτή Καθηγ. του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Πάνο Αναστασιάδη).

2003-2005: Συνεργασία με το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών (για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) και διδασκαλία σε προπτυχιακούς φοιτητές του μαθήματος «Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση»

2004-2006: Συνεργάτης και διδάσκων στο εξ αποστάσεως, επιδοτούμενο από την ΕΕ «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου», με τίτλο «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΦΕΚ 1156, τ. Β΄30/7/2004) και διδασκαλία μαθημάτων της ενότητας «Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση» σε εκπαιδευτικούς και άλλες ειδικότητες.

1997-200: Υπεύθυνος του μαθήματος «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» και διδάσκων στο υποστηριζόμενο από το ΕΠΕΑΚ πανεπιστημιακό πρόγραμμα αναβάθμισης των σπουδών των εκπαιδευτικών Δ.Ε. διετούς φοίτησης («Εξομοίωση»), που λειτούργησε από το 1997 έως το 2006.

1996-2008:  Υπεύθυνος του εξαμηνιαίου μαθήματος «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» και διδάσκων κατ’ έτος στο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών της Μαρασλείου (Από το 1996 σε τέσσερις κατευθύνσεις)

Ιούλιος-Αύγουστος 1998: Υπεύθυνος του μαθήματος «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» και δι-δάσκων στο υποστηριζόμενο από το ΕΠΕΑΚ πανεπιστημιακό πρόγραμμα αναβάθμισης των σπουδών των εκπαιδευτικών Δ.Ε. διετούς φοίτησης («Εξομοίωση»), που εφαρμόστηκε στην Κύπρο για 480 περίπου Κύπριους δασκάλους (Λεμεσός Αύγουστος 1998)

2004-2005: Επιστημονικός υπεύθυνος ενός καινοτόμου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών για φοιτητές του ΠΤΔΕ με τίτλο «Ανάπτυξη Καινοτομιών στην Εκπαίδευση με την Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Δυνατοτήτων των Νέων Τεχνολογιών» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου/ΠΜΣ, καθώς και μεταπτυχιακού προγράμματος στο πλαίσιο του ΕΚΠΑ (Ενέργειες 2.2.3 «Μεταπτυχιακά Έρευνα-Υποτροφίες» Κατηγορία Πράξεων 2.2.3.α «Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών» του ΕΠΕΑΕΚ) ΙΙ

2005-2006: Συνεργασία με με την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας :

α) Σχεδιασμός ενότητας σχετικής με τις ΝΤ στην Εκπαίδευση και διδασκαλία στους προπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος αναβάθμισης σπουδών (2005-2006)

β) Εισηγήσεις και παρουσιάσεις λογισμικού σε ειδικό συμπόσιο εσωτερικής επιμόρφωσης για τα μέλη ΔΕΠ, που διοργάνωσαν τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών σε θέματα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση,και αποσκοπούσε στην ενημέρωση των μελών ΔΕΠ.

Συνεργασία με πανεπιστημιακά τμήματα της Βρετανίας (π.χ, Kings College, London, Saint Marys’ University College του Belfast ), με τα οποία ανταλλάσσεται γνώση και εμπειρία για την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στο χώρο της επιστήμης και της εκπαιδευτικής δράσης. Επί πλέον, συνεργασία με το Saint Marys’ University College, Belfast για την ανταλλαγή φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus (ειδικά σχεδιασμένο για ξένους φοιτητές και ένταξή τους στην ακαδημαϊκή μας κοινότητα)

Συνεργασία με το «Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΚΠΑ», το οποίο έχει αναλάβει τη διάχυση των πληροφοριών σχετικά με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών, την εκπόνηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών καθώς και τις σχετικές, πρακτικές εφαρμογές.

 

 

H χειρότερη μορφή ανισότητσς επέρχεται όταν εξισώνουμε όλες τις ανισότητες μεταξύ τους 

Πιστεύω ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο όμορφο, πιο βαθύ, πιο συμπαθητικό, πιο λογικό, πιο ζωντανό και τέλειο από τον Χριστό.

Αυτόν τον κόσμο που είναι ίδιος για όλους, δεν τον δημιούργησε ούτε Θεός ούτε άνρωπος αλλά ήταν, είναι και θα είναι πυρ το αείζωον που σβήνει και ανάβει με μέτρο. 

Το χειρότερο από τα άγρια θηρία είναι ο τύραννος κι από τα ήμερα ο κόλακας.